Entrevista al Il·lm. Sr. Andrés Maestre Salcedo, exjutge degà de Sabadell

L’Il·lm. Sr. Andrés Maestre Salcedo ha estat durant prop de 7 anys i fins fa poques setmanes, el magistrat titular del Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Sabadell (entre 2005 i 2007 començà exercint funcions com a jutge de VIDO), alhora que ha ostentat el càrrec de Jutge Degà de Sabadell durant els 4 darrers anys. A més a més, des del 2008 ha vingut compaginant, en diferents etapes, la titularitat de l’Instrucció 4 amb la tasca com a magistrat de reforç al Jutjat d´Instrucció núm. 2, també de Sabadell. 

Abans de recalar a Sabadell, el Sr. Maestre havia exercit com a jutge de Primera Instància i Instrucció a Martorell (des de l’any 2001).

Amb motiu del seu recent trasllat i incorporació com a magistrat del Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, el Col·legi va voler organitzar el passat 13 de gener de 2012 un sopar de comiat i homenatge a aquest jutge, acte al qual hi van acudir molts companys i companyes, que van voler compartir aquesta vetllada amb el Sr. Maestre i desitjar-li molta sort per al futur.

Des del Consell de Redacció vam creure oportú aprofitar l’ocasió per retrobar-nos amb el fins fa poc jutge degà i demanar la seva opinió i valoració al voltant de diferents qüestions sobre la seva etapa a Sabadell i la situació judicial en general.   

Restaurant Brisac (SBD), 13 de gener de 2012.

1. Què recorda de les seves anteriors destinacions com a jutge abans d’arribar a Sabadell?

Abans de a Sabadell vaig estar destinat al Jutjat d’Instrucció de Martorell. Es tractava d’una plaça molt complicada, on els jutges hi esmerçaven poc temps perquè aviat marxaven a un altre destí, (es tractava d’un lloc de pas). En ser la primera destinació, però, sempre et queda un record amb molt d’estima i la sensació d’una etapa especial, per la il·lusió i les ganes de canviar el món amb que un comença.

2. Quin sentiment o record s’emporta de la seva etapa com Jutge Degà de Sabadell, especialment en allò que té a veure amb la relació professional amb els nostres lletrats i lletrades i amb el Col·legi?

Una sensació molt grata i molt, molt positiva, perquè han estat 6 anys i mig els què he romàs aquí a Sabadell, al Jutjat d’Instrucció núm. 4,  els darrers 4 com a degà de Sabadell, i sempre he trobat una gran col·laboració per part vostra, els advocats i els operadors jurídics en general. Marxo amb la sensació que entre tots hem posat un gra de sorra per a la normalització, ja que abans no hi havia contactes periòdics, no es permetia als advocats parlar amb la Jutgessa Degana ni es mantenia una relació de col·laboració a l’hora de demanar més jutjats, més recursos, etc. En aquest sentit, vull agrair als dos degans del Col·legi d’Advocats amb què he coincidit, especialment l’actual, amb qui he mantingut una excel·lent relació fins al punt d’arribar a una amistat. També, com no, vull agrair als membres de l’actual Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia, especialment al seu president, el contacte i interès permanent que han mostrat aquests anys. Si bé abans ja hi havia una bona relació, amb l’actual Comissió ha estat molt bona.

3. Quins son els aspectes més i menys gratificants del càrrec de jutge degà?

El millor és enllestir projectes que surtin endavant, però com no sempre es pot complaure tothom, a vegades, encara que no hi hagi un acord o consens global, s’han de prendre decisions o imposar actuacions en contra del parer d’altres jutges. També la responsabilitat que comporta la representativitat del càrrec, que és un plus en la professió, si bé això incideix directament, és clar, en les hores que hi has de dedicar, que t’obliga a aparcar activitats i perdre temps de la teva vida privada per dedicar-los a les tasques que du aparellat el Deganat.

4. Ara que s’ha incorporat a un altre ordre jurisdiccional (contenciós administratiu), i tot i que porta pocs dies, quines particularitats i diferències destacaria, des del seu punt de vista com a magistrat, respecte de la gestió d’un jutjat d’instrucció com el que ha dirigit els darrers anys?

El Jutjat d’Instrucció veu i resol sobre problemàtiques més socials (maltractaments, assumptes veïnals …) assumptes, prodríem dir, més domèstics. El contenciós  administratiu és més tècnic, més jurídic i amb una gran complexitat temàtica (urbanisme, responsabilitat patrimonial de l’Administració,…). Al Jutjat d’Instrucció el fet d’estar de guàrdia permet tenir una visió directa i immediata de la problemàtica del dia a dia, des d’aixecament de cadàvers, transplantaments d’òrgans, presa de declaracions, judicis ràpids…etc . En contrapartida, la urgència en l’ordre contenciós  administratiu no és un factor tan rellevant.

5. Què creu que s’hauria d’optimitzar de manera urgent a la planta judicial de Sabadell perquè millorés el seu funcionament?  Considera que és el partit de Sabadell una plaça amb un grau desproporcionat quant a la ratio d’assumptes que assumeix?

En aquests 4 anys sempre he lluitat perquè Sabadell no es veiés com un Jutjat de comarques. Sempre ha estat Barcelona la seu principal, però no hem d’oblidar que desprès de la capital som la seu amb més jutjats de tot Catalunya. Estem dins de les 20 poblacions més importants de tot Espanya quant a jutjats, i aquesta importància numèrica no es correspon amb els mitjans existents, ni amb el tracte ni amb la dotació de mitjans. És notori el fet que s’hauria de reforçar la tasca jurisdiccional, i això es podria pal·liar, per exemple, amb el reforç de 2 jutges per jutjat. Els retards moltes vegades no són atribuïbles a l’oficina judicial, sinó perquè hi ha un únic jutge, que no pot assumir una càrrega de treball tan gran. Quan hi vaig arribar, recordo que als Jutjats de Sabadell hi van tenir entrada 35.000 denúncies, la qual cosa suposa 7.000 per cada jutjat i, és clar, això no sembla gaire atractiu. En l’àmbit civil, per exemple, si entren 2.000 assumptes anuals per cada jutjat i, com a molt, cadascun pot dictar 360 sentències anuals, o 500, cada any es produeix un endarreriment molt important.

6. Què opina del nou model d’oficina judicial i la seva efectiva implantació?

La seva implantació serà difícil i problemàtica, per la diversitat i particularitat de cada partit judicial a Catalunya, per exemple, tal com està Sabadell ara mateix és pràcticament impossible.

7. Arran de les darreres declaracions del ministre de Justícia, què opina sobre l’opció d’habilitar el mes d’agost als Jutjats?

Tal com ha manifestat el CICAC fa pocs dies, opinió que comparteixo, no seria una mesura eficient. Soc més partidari, per exemple, d’ampliar el dia laborable, a les tardes, facilitant l’accessibilitat del justiciable a la justícia, potser no tots el dies, però sí determinats dies de la setmana. Hem de tenir en compte que, molt sovint, gent que ha de venir a declarar no ho pot fer perquè té d’anar a treballar.

Moltes gràcies, ha estat un plaer i li desitgem molta sort en la seva nova etapa jurisdiccional.

Consultar al nostre perfil de  Facebook les fotos del sopar.

 

You must be logged in to post a comment.

Portada

Publicitat